Vad är THCP och vad är dess effekter?

vad är thcp effekter

THCP är en nyligen upptäckt cannabinoid som finns i mycket låga nivåer i vissa stammar av marijuana, och kan produceras i ett laboratorium genom att ändra lagligt hampaderiverat CBD. Den upptäcktes av misstag av italienska forskare 2019 under analys av en specifik marijuanastam.

Det fullständiga namnet för THCP är delta-9-tetrahydrocannabiphorol, som ibland förkortas till delta 9 THCP eller THC-heptyl. Förkortningar inkluderar THCP, THC-P och THCp. En återförsäljare kallar det delta-p.

Efter den krossande kommersiella framgången för delta 8 THC har cannabisindustrin hittat en mängd hampaderiverade cannabinoider som kan konkurrera med delta 9 THC i traditionell marijuana. Dessa cannabinoider – delta 8, delta 10 THC och HHC – är alla populära på den mångsidiga cannabismarknaden, och THCP är redo att ansluta sig till dem.

Medan THCP kan ge ett kraftigt nytt rus för rekreativa användare, kan det också erbjuda nya terapeutiska fördelar för medicinska patienter. THCP är väldigt nytt ämne och forskare har knappt börjat utforska potentialen hos THCP.

Vad är THCP?

THCP är en organisk cannabinoid (eller fytokannabinoid) mycket liknande delta 9 THC, vilket är den mest förekommande cannabinoiden i de flesta marijuana stammar. Även om THC-P först identifierades i en specifik marijuana stam, kan THCP också tillverkas i ett labb genom kemisk manipulation av CBD extraherat från lagliga hampaväxter.

Faktum är att för att producera tillräckligt mycket THCP för att ha något verkligt kommersiellt värde, måste det tillverkas i ett labb, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med det i den faktiska cannabisblomman för att kunna extraheras kostnadseffektivt.

THCP:s molekylära struktur är betydligt annorlunda från delta 9. Den har en längre alkylsidkedja (den “svans” av atomer som sträcker sig ut från botten av den största delen av molekylen). Den överdimensionerade sidokedjan – sju kolatomer kontra fem i delta 9 – gör att THCP kan binda mer lätt med mänskliga CB1 och CB2 cannabinoidreceptorer, vilket innebär att dess effekter troligtvis är mer kraftfulla i hjärnan och kroppen.

Nästan allt vi vet om THCP kommer från 2019 års studie av en grupp italienska akademiker som introducerade det till världen. Det har fortfarande inte gjorts någon forskning på mänskliga försökspersoner, så vi vet lite om möjliga säkerhetsfrågor eller biverkningar med THCP, förutom vad vi kan gissa baserat på effekterna av andra former av THC.

THCP är även känt för att ha en starkare psykadelisk effekt än vanlig THC som är idag narkotikaklassad i Sverige.

THCP i Sverige

Blir du hög av THCP?

De italienska forskare som upptäckte organisk THCP fann i experiment på odlade mänskliga celler att THCP binder 33 gånger mer effektivt med CB1-receptorn än delta 9 THC – troligen på grund av dess förlängda sju-atom-sidokedja. CB1-receptorn är den viktigaste cannabinoidreceptorn för att skapa psykoaktiva effekter, men THCP binder också mer lätt med CB2-receptorn.

Det betyder inte att THCP kommer att göra dig 33 gånger högre än traditionell delta 9. Det finns förmodligen en gräns för varje cannabinoids förmåga att stimulera endocannabinoidreceptorerna, och varje person reagerar olika på varje cannabinoid ändå. Men medan en del av THCP:s 33x större bindningsaffinitet kan vara bortslösad på redan överbelastade cannabinoidreceptorer, verkar det fortfarande troligt att THC-P kommer att vara mer potent än delta 9 THC för många människor. Med det sagt bör THCP ge en starkare psykadelisk känsla än det klassiska THC.

Forskarna som identifierade THCP säger att närvaron av små mängder THCP i vissa marijuana-stammar kan förklara varför dessa stammar verkar mer berusande för användare än andra stammar som innehåller liknande eller till och med högre nivåer av delta 9 THC. I framtiden kommer cannabisuppfödare troligen att skapa nya stammar med högre koncentrationer av THCP för att betona dess effekter.

Vad är effekterna av THCP?

Man tror att THCP kan uppvisa starkare psykoaktiva effekter än THC. Studier har funnit att THCP har en högre affinitet för CB1-receptorerna i det endocannabinoida systemet, vilket kan resultera i potentiellt mer intensiva effekter. Även om mer forskning behövs för att förstå de exakta effekterna av THCP på människokroppen, finns det redan intressanta bevis som tyder på att denna cannabinoid har unika egenskaper.

Eftersom THCP binder så väl med cannabinoidreceptorer, är det troligt att det producerar effekter liknande de för delta 9 THC, men kanske ännu mer uttalade. Forskarna som upptäckte THCP genomförde standard cannabis mus-experiment för att mäta det nya cannabinoidets fysiska effekter. Möss visade minskade aktivitetsnivåer vid lägre doser, vilket blev kataplexi – en transliknande tillstånd – vid högre doser. THC-P verkade fungera som en effektiv smärtstillare vid högre doser också.

Förmågan hos THCP att binda så effektivt med cannabinoidreceptorer i kroppen kan göra den mycket värdefull – inte bara som en rekreativ hög, men också för att lindra smärta, lindra illamående och hjälpa användare att sova. Även om THCP ännu inte har studerats grundligt, verkar det troligt att denna cannabinoids oöverträffade bindningsaffinitet med mänskliga receptorer kommer att göra den särskilt värdefull för behandling av dessa och andra tillstånd.

Faktum är att små (och tidigare obemärkta) mängder av THC-P i befintliga marijuana stammar redan kan vara ansvarig för vissa av cannabis kända helande krafter. Forskarna som hittade THCP 2019 skrev att “upptäckten av en extremt potent THC-liknande fytokannabinoid kan belysa flera farmakologiska effekter som inte enbart kan tillskrivas [delta 9 THC]” i marijuana.

Självklart kan THC-P:s kraftfulla bindningsaffinitet också förstora de typiska oönskade THC-bieffekterna – som torr mun och ögon, eller ångest och paranoia. Det kan till och med innebära nya risker för användare. Men tills vi ser resultaten av forskning på mänskliga ämnen, gissar vi mest.

THCP vs THC-O

THCP är mycket nytt i Sverige. Det har inte genomförts någon seriös forskning (eller många verkliga observationer) som beskriver erfarenheten av att använda THC-P som en fristående cannabinoid. Inte många människor har använt det självt, eftersom nästan alla nuvarande kommersiella produkter som innehåller THC-P är blandningar av flera THC-analoger.

Vi har ännu inte tillräckligt med kunskap för att exakt säga hur du kommer att känna dig när du använder THC-P jämfört med THC-O, till exempel – eller hur THC-P påverkar dig jämfört med andra populära hampaderiverade cannabinoider som delta 8, delta 10 eller HHC. Återigen, för det mesta, innehåller de THCP-produkter som för närvarande finns tillgängliga en blandning av delta 8 och THC-P, eller en cocktail innehållande flera hampaderiverade cannabinoider. Det är omöjligt att skilja ut effekterna av en cannabinoid när den blandas med två eller tre andra.

Förresten, samma forskare som hittade THC-P upptäckte också cannabidiphorol (CBDP) i samma cannabis prov. CBDP är en variation av cannabidiol (CBD), men med en sju-atom sidoslinga som THC-P:s. Det är möjligt att CBDP i framtiden kan erbjuda mer djupgående terapeutiska fördelar än CBD på grund av den ökade biaktiviteten som tillhandahålls av dess kemiska struktur.

Potentiella användningar och fördelar

THCP är fortfarande nytt inom världen av cannabis, och det finns för närvarande inga studier utanför de observationer som gjorts av det ursprungliga teamet som upptäckte cannabinoiden. Trots detta är bevisen och de potentiella medicinska tillämpningarna lovande.

THC-P kan ge mer omfattande smärtlindring till patienter som behöver höga nivåer av THC för sin vård, som de som för närvarande använder Rick Simpson Oil (RSO) för att bekämpa cancer. Högre nivåer av THC-P kan också ge lugnande effekter liknande höga doser av THC och är potentiellt kapabla att lindra sömnlöshet eller lätta svår smärta.

Det finns dock inga fasta bevis på hur exakt THC-P påverkar människor eller vilka stammar som kan innehålla högre nivåer av cannabinoiden. Dessutom, även om många har beskrivit THC-P som att ha en mer potent eller “uttalad” effekt än THC, finns det inga definitiva bevis på att cannabinoiden är mer potent när den konsumeras.

Potentiella risker och biverkningar

Utan tillgänglig forskning bör patienter vara försiktiga när de undersöker THC-P som en potentiell medicin tills mer information blir tillgänglig.

THCP är 33 gånger kapabel att binda till CB1-receptorer som THC, vilket innebär att mer psykoaktivitet riskeras med ännu mindre doser. Man kan konsumera för mycket THC-P och uppleva oönskade biverkningar som torr mun, yrsel eller trötthet.

Det är också värt att komma ihåg att THC-P vanligtvis endast finns i små koncentrationer i cannabis. Därför är det svårt att säga vilken inverkan cannabinoiden har på den totala effekten av cannabis. Det teoretiseras att THC-P kan vara en anledning till varför vissa cannabisvarianter är så mycket mer potenta än andra, trots att de har en liknande eller lägre koncentration av THC. Men det finns inget definitivt bevis för detta koncept.

De potentiella hälsofördelarna med THCP

THCP är för närvarande föremål för intensiv forskning för att förstå dess potential som en terapeutisk cannabinoid. Det finns bevis för att THC-P har antiinflammatoriska egenskaper och kan vara till hjälp vid smärtlindring, aptitreglering och behandling av vissa neurologiska störningar. Det är dock viktigt att notera att dessa resultat är preliminära och att fler kliniska studier behövs för att bekräfta de exakta fördelarna med THC-P.

Vad är skillnaden mellan THCP och THC?

Även om THCP och THC delar liknande strukturer, finns det viktiga skillnader som skiljer dem åt. Den största skillnaden är längden på alkylsidokedjan. THC-P har en längre alkylkedja än THC, vilket kan leda till olika interaktioner med cannabinoidreceptorerna. Dessa skillnader kan förklara varför THC-P kan ha en mer potent effekt än THC.

THCP är en laglig substans i Sverige

Kan THCP visas på drogtest?

Det är osäkert om THCP kommer att få dig att misslyckas med ett drogtest eftersom det inte har studerats. Men det finns ingen anledning att tro att THC-P inte skapar typiska THC-nedbrytningsprodukter i människokroppen, vilka skulle upptäckas av standarddrogtester som används av arbetsgivare och polis.

Slutsatsen är ganska enkel: ingen vet säkert, så om din arbetsgivare genomför tester för marijuanaanvändning, bör du undvika THC-P – och alla former av THC och andra hampaderiverade cannabinoider (utom säkra former av CBD). Du kan dock yrka på att du köpt och brukat THC-P som är lagligt och inte THC.

Är THCP lagligt i Sverige?

Kongressen legaliserade hampa och alla dess föreningar och derivat i 2018 års Farm Bill – så länge de innehåller mindre än 0,3 procent delta 9 THC. I maj 2022 bekräftade en federal överklagandedomstol att delta 8 THC är en laglig hampaprodukt – ett beslut som verkar gälla även för andra hampaderiverade produkter, vilket skyddar tillverkare, säljare och användare från federal tillämpning.

THC-P håller på att hitta sin plats på marknaden för hampaderiverade cannabinoider, och att köpa det kan vara förvirrande. De flesta produkter med THC-P i namnet innehåller faktiskt THC-P blandat med vanligare (och billigare) hampaderiverade cannabinoider som delta 8 THC, eller de innehåller en blandning av flera hampaderiverade cannabinoider. De THCP produkter vi säljer förhåller sig till dess regler som gäller kring 0,2 THC i Sverige.

Det finns engångs vape och buds som innehåller THC-P, samt tinkturer för oral användning, godis, vaxiga koncentrat för dabbing, och “THCP-blomma”, vilket är hampa blomma infunderad eller belagd med THCP (eller en blandning som inkluderar THCP).

OBS! Från och med den 16 januari kommer det att vara olagligt att sälja HHCO och THCP i Sverige. Läs mer!

Var man kan köpa THCP?

THCP-produkter är en ny typ cannabis förening. Att hitta denna vara kan vara utmanande då den är förhållandevis ny och ännu ej lika utspridd i butiksutbudet. Trots detta finns det några nätbaserade butiker som tillhandahåller bästa THC-P; den mest framstående återförsäljaren på marknaden för denna vara är emellertid Sumpans Godis.

THCP-produkter finns tillgängliga genom de flesta av de samma online-återförsäljare som säljer andra hampaderiverade cannabinoidprodukter. De säljs också i online webbshop och vissa vape-butiker i Stockholm.

THCP i Sverige: THCP Vape, THCP Godis, THCP Buds

THCH och THCJD i Sverige: Allt du behöver veta 2024

Cannabisvärlden fortsätter att expandera! Har du fått upp ögonen för THCH och THCJD och vill [...]

Är San Pedro kaktus laglig i Sverige och Europa?

San Pedro kaktusen är känd för sina psykedeliska egenskaper och har lockat intresse från såväl [...]

E-Cigg Butik i Stockholm: Tips för att hitta den perfekta modellen

E-cigaretter, även kända som elektroniska cigaretter, har blivit alltmer populära i Stockholm under de senaste [...]

THCA: Vad är det och hur skiljer det sig från THC?

Det finns över hundra cannabinoider i marijuanaväxten, och de har alla sin unika ursprungshistoria. THC:s [...]

Vad är THCV? Allt vi vet om så kallad ”Dietgräs”

Kallad ”dietgräs” och ”gräserall” för dess påstådda aptitdämpande och energihöjande egenskaper, är delta 9 tetrahydrocannabivarin [...]

Vad är THCB? Är THCB lagligt i Sverige? Fördelar & Risker

Forskare upptäcker ofta nya föreningar som härstammar från cannabis, vilket gör det svårt för användare [...]

THC-jd gör dig hög – Allt du behöver veta om THCJD?

Jag trodde jag hade sett allt. 🫣 Med Delta 8, THCP och THC-O. Men nej. [...]

THCH vs THCP: Jämförelse av Effekter, Skillnader och Risker

Vill du förstå skillnaderna mellan THCH och THCP? Läs vår detaljerade jämförelse av effekterna, skillnaderna [...]

THCh vs THCjd: Fördelar, Risker och Biverkningar

THCh och THCjd är två av de senaste cannabinoiderna som är kända för sin potens [...]

En tanke om “Vad är THCP och vad är dess effekter?

  1. Mariana Eius says:

    I loved this! Vad du behöver veta om THC-P har förklarats ingående. Jag njöt av att läsa det, tack!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *