HHC-O vs THC-P: Vad är skillnaden? Effekt, fördelar & jämförelse

hhc-o vs thc-p

Välkommen till vår jämförelse mellan HHC-O och THC-P, de två senaste föreningarna på marknaden för psykoaktiva ämnen. I denna artikel kommer vi att förklara allt viktigt om dessa två föreningar och deras verkningsmekanism i jämförelse.

Innan vi går in på detaljer är det viktigt att förstå vad HHC-O och THC-P är och hur de skiljer sig från varandra.

Vad är HHC-O?

HHC-O är en nyligen upptäckt förening som har samma grundkomponent som THC. Det är en syntetisk version av delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), som utvinns från hampa. HHC-O har emellertid en annan struktur än THC och har därför också olika effekter.

Jämfört med THC är HHC-O en starkare förening, vilket innebär att en lägre dos krävs för en starkare effekt. Den har också en längre halveringstid än THC, vilket innebär att den stannar längre i kroppen.

Även om HHC-O på grund av sin likhet med THC kan betraktas som olagligt är det ännu inte definitivt reglerat. Vissa stater har dock redan infört lagar som förbjuder ägande och användning av HHC-O.

Vad är THC-P?

THC-P är en nyligen upptäckt förening som har en liknande struktur som delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), men är mycket starkare och mer potent än THC. Det upptäcktes först år 2021 av forskare vid University of California, Davis och anses vara en av de starkaste kända cannabinoiderna.

THC-P binder till samma receptorer i hjärnan som THC, men i högre koncentration och längre tid. Vissa studier har visat att THC-P kan vara upp till 30 gånger starkare än THC.

Eftersom THC-P är en relativt ny förening finns det ännu inte många studier om den och det återstår att se vilka långsiktiga effekter den har på människokroppen.

HHC-O vs THC-P: Verkningsmekanismen i jämförelse

Båda kemikalierna har en liknande verkningsmekanism på människokroppen. HHC-O och THC-P binder till cannabinoidreceptorerna i hjärnan och kroppen och påverkar därigenom det centrala nervsystemet.

Dock skiljer sig de två föreningarna åt i styrka och varaktighet av deras effekter. THC-P har en starkare psykoaktiv effekt än HHC-O, vilket kan leda till kraftigare upplevelser av eufori och hallucinationer. Effekten av THC-P varar också längre än HHC-O.

HHC-O har en mildare effekt än THC-P och beskrivs ofta som mindre ”hög” och mer ”avslappnande”. Det kan också användas som smärtlindrande medel och har en antiemetisk effekt som kan lindra illamående och kräkningar.

HHC-O vs THC-P: Verkningsmetod jämfört

HHC-OTHC-P
VerkningsgradSvagare än THC-PStarkare än HHC-O
VerkningstidKortare än THC-PLängre än HHC-O
Beskrivning av effektenMildare än THC-P, avslappnandeStarkare psykoaktiv effekt, eufori och hallucinationer

Det är också viktigt att notera att doseringen och användningssättet kan påverka verkningsmekanismen för HHC-O och THC-P. En för hög dosering av THC-P kan leda till oönskade och till och med farliga biverkningar, medan en för låg dosering av HHC-O kanske inte ger önskad effekt.

Slutligen är valet mellan HHC-O och THC-P en personlig bedömning som baseras på individuella behov och preferenser.

THCP-P (Tetrahydrocannabiphorol)

Styrka hos HHC-O vs THC-P

Båda ämnena har sina egna egenskaper och styrkor. Här är några punkter att beakta vid valet mellan HHC-O och THC-P:

ASPEKTHHC-OTHC-P
psykoaktiv effektMindre potent än THC-P, men fortfarande närvarandeVäldigt stark
rättslägetFör närvarande lagligt i många länder och amerikanska delstaterOlagligt på federal nivå i USA och många andra länder
Medicinsk nyttaDet finns fortfarande väldigt få studier om de potentiella medicinska fördelarna med HHC-O, men det tros ha liknande fördelar som andra cannabinoiderTHC-P har begränsad medicinsk användning jämfört med andra cannabinoider på grund av dess psykoaktiva effekter
bieffekterFärre potentiella biverkningar än THC-PEn högre risk för biverkningar som ångest, paranoia och förvirring

Observera att styrkan hos HHC-O och THC-P beror på många faktorer, som dosering, administrationsmetod och individuell tolerans hos användaren.

Användningsområden för HHC-O

HHC-O har liknande användningsområden som THC-P. Det kan användas som smärtstillande, lugnande medel och för att behandla sömnproblem.

En studie har visat att HHC-O även har potential som antipsykotiskt medel, vilket gör det till ett lovande alternativ för behandling av psykiska sjukdomar.

Dessutom kan HHC-O hjälpa till att öka aptiten. Det kan således användas som terapi för personer med ätstörningar eller aptitlöshet. HHC-O kan också hjälpa mot illamående och kräkningar som orsakas av kemoterapi eller andra medicinska behandlingar.

HHC-O inom skönhetsindustrin

HHC-O har även användningsområden inom skönhetsindustrin. Det kan användas som ingrediens i hudvårdsprodukter på grund av sina antiinflammatoriska och lugnande egenskaper. HHC-O kan hjälpa till vid hudsjukdomar som eksem eller psoriasis.

FÖRDELARNA MED HHC-O I SKÖNHETSINDUSTRIN
Minskar inflammation
Återfuktar huden
Lugnar huden vid irritation eller klåda

Hur används HHC-O?

Precis som med THC-P kan HHC-O användas på olika sätt. Det kan rökas, förångas eller intas oralt som olja eller tinktur. HHC-O kan också appliceras topiskt på huden.

Det är dock viktigt att notera att doseringen av HHC-O ännu inte är väl etablerad på grund av bristande forskningsresultat i ämnet. Det är rekommenderat att följa doseringsanvisningarna på produktförpackningen och rådgöra med en läkare innan man intar HHC-O.

 • Doftlös HHC-O-olja kan intas oralt eller appliceras topiskt.
 • Förångaroljor och tinkturer finns också tillgängliga.

Användningsområden för THC-P

THC-P är en relativt ny substans och det finns inte många studier om dess effekter och användningsområden än. Men baserat på rapporter och erfarenheter från vissa användare finns det några potentiella användningsområden för THC-P:

 • Smärtlindring: THC-P kan hjälpa till att lindra smärtor, särskilt vid kroniska smärttillstånd.
 • Avslappning och förbättrat humör: THC-P kan skapa en behaglig och avslappnande känsla samt förbättra humöret.
 • Stimulering av aptiten: THC-P kan öka aptiten och kan därför vara till hjälp vid aptitlöshet.

THC-P för behandling av psykiska sjukdomar?

Det finns vissa indikationer på att THC-P kan vara till hjälp vid behandling av psykiska sjukdomar som depression och ångest. Det är dock viktigt att notera att THC-P fortfarande är en mycket ny och outforskad substans och mer forskning behövs för att förstå dess effekt på psykiska sjukdomar.

Är biverkningar av THC-P kända?

Precis som med alla psykoaktiva substanser kan även THC-P ge upphov till biverkningar vid användning. Några av de möjliga biverkningarna kan vara:

 • Förändrade tankar och perception: THC-P kan förändra tankeprocesser och perception.
 • Förändrat beteende: THC-P kan leda till ovanligt eller impulsivt beteende.
 • Trötthet: THC-P kan leda till trötthet och sömnighet.

Det är viktigt att använda THC-P ansvarsfullt och i små doser för att minimera biverkningar.

Biverkningar av HHC-O och THC-P

HHC-O och THC-P är psykoaktiva substanser som påverkar samma receptorer i hjärnan som det välkända cannabisfytokannabinoidet THC. Precis som med alla psykoaktiva substanser finns det möjliga biverkningar som bör beaktas vid användning. Dock är biverkningarna av HHC-O och THC-P mindre kända i jämförelse med THC, eftersom de fortfarande är relativt nya på marknaden.

Biverkningar av HHC-O

Det finns för närvarande inte tillräckligt med studier för att helt förstå biverkningarna av HHC-O. Vissa användare har dock rapporterat följande biverkningar efter intag av HHC-O:

 • Ökad puls
 • Ökat blodtryck
 • Irritabilitet
 • Sömnproblem
 • Förvirring
 • Yrsel

Det är också viktigt att notera att HHC-O kan vara potentiellt beroendeframkallande. Användare bör därför konsumera det i måttliga mängder och inte missbruka det.

Biverkningar av THC-P

Liksom HHC-O finns det inte tillräckligt med studier för att fullständigt förstå effekterna av THC-P. Vissa användare kan dock uppleva följande biverkningar efter intag av THC-P:

 • Ökad hjärtfrekvens
 • Lågt blodtryck
 • Sömnighet
 • Förvirring
 • Illamående
 • Ångest

Det måste betonas att biverkningarna av THC-P kan variera från person till person. Det är därför viktigt att inte överskrida den rekommenderade doseringen och vid tveksamheter rådgöra med en läkare. Dessutom är THC-P inte lämpligt för missbruk på grund av dess potential för psykiskt beroende.

HHCO (HHC-acetate)

Är HHC-O och THC-P lagligt i Sverige?

I Sverige betraktas cannabisprodukter som olagliga eftersom de faller under narkotikalagen. Både det psykoaktiva THC (tetrahydrocannabinol) och det icke-psykoaktiva CBD (cannabidiol) är förbjudna.

Emellertid är den rättsliga situationen för vissa cannabinoider, såsom HHC-O (hexahydrocannabinol), ännu inte helt klarlagd. HHC-O har en liknande kemisk struktur som THC, men dess psykoaktiva effekt är omtvistad och betraktas som en designerdrog.

THC-P (tetrahydrocannabiporol) å andra sidan är en ny substans som ännu inte har inkluderats i narkotikaförordningen. Det är dock viktigt att notera att detta inte ger rätt till konsumtion eller handel med THC-P utan straff.

Det är alltid rekommenderat att informera sig om de aktuella lagarna och föreskrifterna för cannabinoider för att vara på den säkra sidan. Konsumtion av olagliga substanser kan ha allvarliga hälsoeffekter och leda till rättsliga konsekvenser.

OBS! Från och med den 16 januari 2024 kommer det att vara olagligt att sälja HHCO och THCP i Sverige. Läs mer här!

Lagliga alternativ

För personer som vill dra nytta av de potentiella hälsofördelarna med cannabinoider finns det lagliga alternativ på marknaden. CBD-produkter tillverkas av hampa och innehåller endast mycket låga nivåer av THC. De är lagliga i Sverige och kan också köpas online.

Det är dock viktigt att notera att CBD-produkter inte är godkända som läkemedel och det är inte tillåtet att göra några läkningspåståenden. De kan dock användas som kosttillskott och finns i olika former, såsom oljor, tinkturer, kapslar och krämer.

Användningsmöjligheter för HHC-O och THC-P

Vad är användningsmöjligheterna för HHC-O?

HHC-O kan användas som ett alternativ till THC eftersom det har liknande effekter, men är mindre starkt. Det kan hjälpa till att lindra smärta, minska illamående och förbättra det allmänna välbefinnandet. Det är även känt för att förbättra humöret och minska ångest. HHC-O kan också hjälpa vid sömnlöshet och fungera som avslappningsmedel.

Hur används THC-P?

THC-P används ofta som en ersättning för THC och kan ha liknande effekter. Det kan hjälpa till att lindra smärta, minska illamående och förbättra det allmänna välbefinnandet. THC-P kan också minska humörsvariationer och ångest. Det är känt för att ha en starkare effekt än THC och kan därför också fungera som avslappningsmedel.

Hjälper HHC-O eller THC-P vid sömnproblem?

Ja, både HHC-O och THC-P kan hjälpa vid sömnproblem. De kan främja avslappning och lugn, vilket kan leda till förbättrad sömnkvalitet. Det är dock rekommenderat att prata med en läkare innan man tar HHC-O eller THC-P, särskilt om man tar andra mediciner.

Vilka andra användningsområden finns det?

HHC-O och THC-P kan också hjälpa till vid behandling av depression, ångest och posttraumatiska stressyndrom (PTSD). HHC-O kan även användas vid behandling av beroendesjukdomar. Det finns många andra potentiella användningsområden, men det är viktigt att alltid prata med en läkare innan man tar HHC-O eller THC-P.

THCP i Sverige: THCP Vape, THCP Godis, THCP Buds

Populära kategorier: HHCO, HHCO Vape

THCA: Vad är det och hur skiljer det sig från THC?

Det finns över hundra cannabinoider i marijuanaväxten, och de har alla sin unika ursprungshistoria. THC:s [...]

Vad är THCV? Allt vi vet om så kallad ”Dietgräs”

Kallad ”dietgräs” och ”gräserall” för dess påstådda aptitdämpande och energihöjande egenskaper, är delta 9 tetrahydrocannabivarin [...]

Vad är THCB? Är THCB lagligt i Sverige? Fördelar & Risker

Forskare upptäcker ofta nya föreningar som härstammar från cannabis, vilket gör det svårt för användare [...]

THC-jd gör dig hög – Allt du behöver veta om THCJD?

Jag trodde jag hade sett allt. 🫣 Med Delta 8, THCP och THC-O. Men nej. [...]

THCh vs THCP: Jämförelse av Effekter, Skillnader och Risker

Vill du förstå skillnaderna mellan THCh och THCP? Läs vår detaljerade jämförelse av effekterna, skillnaderna [...]

THCh vs THCjd: Fördelar, Risker och Biverkningar

THCh och THCjd är två av de senaste cannabinoiderna som är kända för sin potens [...]

Vad är 10-OH-HHC? Upplev dess unika cannabinoid-effekter

10-OH-HHC är den hydroxiderivat av hexahydrocannabinol (HHC). Vi har redan introducerat HHC i flera tidigare [...]

1 Comments

Vad är THCjd? Effekter, Fördelar – THC-JD Lagligt i Sverige?

Delta-9 THC, Delta-8 THC, HHC, HHCO, THCP, och så vidare, listan över nya cannabinoider är [...]

1 Comments

Vad är THCH och Vad är THC-H Effekter, Blir Du Hög?

THCH är så kraftfull att det anses vara cirka 25 gånger mer potent än delta-9 [...]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *